Távfelügyelet

Kontroll alatt a biztonság, 24 órás non-stop felügyelettel!

Lakásriasztó

Amikor lakásriasztó beépítésére kerül sor a tulajdonosok próbálják minél inkább leszorítani a költségeket, illetve egyszeri költséggel megoldani a teljes biztonsági rendszert. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy önmagában egy lakásriasztó sem képes a komplett védelmet ellátni, amennyiben csak helyileg szól a sziréna.

A távfelügyelettel ellátott lakásriasztók esetén, minden a riasztórendszer által generált riasztás és jelzés egy 24 órás felügyeleti központba fut be, ahol a jelzésnek megfelelően az ügyeletes diszpécser végzi el a jelzésnek megfelelő intézkedést. Értesíti a megjelölt személyeket, riasztás esetén a kivonulójárőrt a helyszínre küldi, vagy egészségügyi riasztás esetén az ügyfél által megadott kezelőorvost értesíti, esetleges tűzjelzés esetén a tűzoltóságot értesíti.

Távfelügyelettel ellátott lakásriasztók esetén lehetőség van nem csak betörés alkalmával intézkedni, hanem akár tűzriasztás, egészségügyi riasztás esetén is igénybe vehető a szolgáltatás. Nem lehet csak az ingatlan közvetlen környezetére hagyatkozni (szomszédok, ismerősök) és nem szabad az ott tartózkodó személyek és vagyontárgyak védelmét részben megoldani.

Valamint a távfelügyelet egy külön szűrőrendszert nyújt azzal kapcsolatosan, hogy a lakásriasztó meghibásodása esetén (legyen szó rejtett hibáról, mely nem jár hangjelzéssel a helyszínen) is azonnal értesítést kapjon erről az ingatlan tulajdonosa. Mint minden elektronikus berendezésnél a riasztórendszer esetén is előfordulhatnak olyan meghibásodások, melyek a megfelelő működést befolyásolhatják.

Lakásriasztó

Távfelügyeleti szolgáltatást a lakásriasztóknál nem csak azért kell igénybe venni, hogy betörés esetén egy arra szakosodott járőr intézkedjen a helyszínen, hanem sok egyéb hasznos kiegészítő szolgáltatást is nyújthat még a komplett riasztó mellé.

Talán az egyik leginkább hasznos és elterjedt, valamint ismert ez miatt igénybe vett szolgáltatása a kiépített riasztórendszerek esetén a kivonuló járőrszolgáltatás. Riasztás jelzés alkalmával a diszpécser a tulajdonos kérésére a helyszínre küldi a járőrt, aki ellenőrzi a helyszínt, illetve szükség esetén a megfelelő intézkedéseket megteszi, illetve az illetékes hatóságot is értesíti.

Mindemellett a távfelügyelettel ellátott lakásriasztóknál még egyéb számos plusz szolgáltatást tud nyújtani a távfelügyelet egy kiépített rendszer esetén. Ilyenek lehetnek:

  • Kivonuló járőrszolgáltatás
  • Elvárás figyelés
  • Időintervallum figyelés
  • Eseménylista postázás
  • Műszaki berendezések felügyelete